عضویت در خبرنامه
آی کوپن در خیریه

 

با توجه به اینکه هرچه داریم و بدست خواهیم آورد از توجهات خداوند بزرگ به بنده کوچکش است و در حقیقت اوست که به ما امکان رشد، کمال و زندگی را می دهد و با نظر به آیه کریمه بِسمِ اللّه‏ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ (به نام خداوند بخشنده مهربان) و فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ (در كارخیر سبقت بگیرید). سامانه فروش آی کوپن با نیت خیرخواهانه و کمک به همنوع شروع به کار نموده و با ذهنیت این که لذتی که در کار خیر می باشد در هیچ کدام از لذائذ دنیوی نمی باشد یک درصد از درآمد حاصله خود را به کار خیر اختصاص می دهد.